Tukkimittaus

Tukkien ja kuitupuupölkkyjen mittauksessa suositeltavin laite on kahdenkäden elektroninen mittasaksi. Mittasaksella voidaan ohjelmasta ja mittausmenetelmästä riippuen mitata läpimitta tai ristimitta tukin päästä, keskeltä tai molemmista päistä. Mittasakset soveltuvat myös hyvin paljon käytettyyn pätkittäin mittaukseen.

Pituus, puutavaralaji ja laatu ovat tukkimittauksessa syötettäviä tietoja, joiden määrittämisessä Masser -mittasakset ovat korvaamaton työväline. Mittasaksi voi laskea tilavuudet mitatuista pölkyistä tai koko mittauserästä ja näyttää ne mittalaitteen näytöllä, tulosteena tai siirtää ne PC:lle jatkokäsittelyä ja tallennusta varten.

  • Masser Excaliper II on eniten käytetty elektroninen mittasaksi katkotun puutavaran mittaukseen.
  • Masser BT Caliperiin voidaan liittää ultraäänietäisyysanturi mittaamaan pölkyn pituutta ja mittalaite tallentaa molemmat, sekä läpimitan että pituuden, samanaikaisesti.
  • EXL II on kehitetty tehdasmittauksen laatu- ja kontrollierien mittaukseen. Kun pölkyt on levitetty kentälle, voidaan EXL II:lla mitata läpimittoja pitkiäkin työrupeamia rasittamatta selkää.