Masser Oy on kehittänyt yli kolmesataa erilaista mittaus- ja tiedonkeruusovellusta. Sovellukset kattavat koko metsäliiketoiminnan arvoketjun taimikosta tehtaalle.

Saatavana on valmiita ohjelma- ja laitepaketteja, joiden lisäksi Masser tekee myös räätälöityjä ohjelmistoja asiakasmäärittelyjen perusteella. Tarjolla on myös helppokäyttöisiä ohjelmistoja, joilla asiakas voi itse tehdä oman sovelluksensa.

Harvester accuracy analysis software for PC

Masser Harvester Analysis

HQC/KTR -tiedostojen luku, raportointi ja analysointi. StanForD StanForD2010 yhteensopiva harvesterin mittaustarkkuuden analyysiohjelma

Näytä lisää

Mobile phone with application for forest inventory, measurement done by electronic caliper

Mobile Caliper

Mobile Caliper on uudenlainen tiedonkeruusovellus, jonka avulla jaat mittausdatan kätevästi suoraan maastosta ja määrität puutavaran sijainnin kartalla.

Näytä lisää

Masser - Harvester head calibration & control 2

Harvesterikalibrointi ja -kontrolli

Masser Oy on tuottanut harvesterikontrolliin ja -kalibrointiin mittalaitteita sekä ohjelmistoja siitä lähtien kun monitoimikoneet alkoivat mitata kaupallisia kuutioita. Tänä päivänä mittasaksien ohjelmistot perustuvat StanForD:n mukaisiin tiedostomäärittelyihin. Masser tarjoaa myös tuen uudelle StanForD2010-standardin mukaiselle HQC-tiedonsiirrolle.

Näytä lisää

Forest inventory

Inventointi

Masser tarjoaa laajan laite- ja sovellusvalikoiman inventointiin. Inventointijärjestelmä voi perustua otantaan, totaalimittaukseen tai vain pohjapinta-alan mittaukseen. Kerättävät ja mittaustiedot voivat olla pelkästään läpimittasarja tai vaikkapa koko valtakunnallisen inventoinnin data.

Näytä lisää

Masser - Development tools 2

Kehitystyökalut

Masser Developer ja Masser Creator PRO ovat PC-ohjelmia, joilla voidaan luoda erilaisia tiedonkeruu- ja mittaussovelluksia.

Näytä lisää

Masser - Control measurements 1

Tarkastusmittaukset

Masser Oy on kehittänyt kontrollimittausmenetelmiä kaikkiin puutavaralogistiikan tarpeisiin.

Näytä lisää

Masser - Log scaling 1

Tukkimittaus

Tukkien ja kuitupuupölkkyjen mittauksessa suositeltavin laite on kahdenkäden elektroninen mittasaksi. Mittasaksella voidaan ohjelmasta ja mittausmenetelmästä riippuen mitata läpimitta tai ristimitta tukin päästä, keskeltä tai molemmista päistä. Mittasakset soveltuvat myös hyvin paljon käytettyyn pätkittäin mittaukseen.

Näytä lisää

Large pile of wood logs

Pinomittaus

Pinomittauksessa mitataan pinon osien korkeudet, pinon pituus ja leveys. Lisäksi arvioidaan ja syötetään ohjelmaan pinotiheystekijät, kuten ladonta, kierous, oksaisuus.

Näytä lisää

Soveltuvuustaulukko

Ominaisuudet BT CaliperExcaliper HCExcaliper HCVExcaliper IIExcaliper II VHEXLTWC II BTRacal II BT
Masser Developer
Masser Creator Pro
Mobile Caliper
Masser Harvester Analysis