Kehitystyökalut

Masser Developer ja Masser Creator PRO ovat PC-ohjelmia, joilla voidaan luoda erilaisia tiedonkeruu- ja mittaussovelluksia.

Masser Developer

Masser Developer on PC-ohjelma, jolla voidaan luoda erilaisia tiedonkeruu- ja mittaussovelluksia.

Käyttäjä määrittelee millaisen raportin tai Excel-taulukon hän kerättävästä tiedosta tarvitsee. Sen jälkeen Masser Developerilla määritellään tiedonkeruun järjestys ja nimetään tietokentät. Tämä tapahtuu samoin kuin nimeäisi taulukon sarakkeet.

Kun määrittely on valmis, ladataan sovellus mittasakseen. Seuraavaksi suoritetaan mittaus/tiedonkeruu ja siirretään tiedot PC:lle Developeriin, joka tekee automaattisesti määritellyn muotoisen Excel-taulukon ja tekstitiedoston tallennusta ja tulostusta varten.

  • Excaliper II on tehokas tiedonkeruuyksikkö ja tarkka mittalaite. Tiedot voidaan syöttää mittaamalla, näppäimistöltä, valitsemalla ennalta määritellyiltä valintalistoilta vipukytkimellä tai lukea Bluetoothin kautta (elektroninen klinometri, laseretäisyysmittari tai GPS-vastaanotin).
  • Racal yhdessä Developerin kanssa mahdollistaa joustavan tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmän mitä moninaisimpiin inventointi- ja suunnittelumittauksiin. Varustamalla Racal Bluetooth-liitännällä voidaan laite kytkeä useisiin liittännäisvarusteisiin.

Masser Creator Pro

Masser Creator Pro on PC-ohjelma, jolla voidaan luoda erilaisia tiedonkeruu- ja mittaussovelluksia.

Käyttäjä määrittelee millaisen raportin tai Excel-taulukon hän kerättävästä tiedosta tarvitsee. Sen jälkeen Creatorilla määritellään tiedonkeruun järjestys ja nimetään tietokentät. Tämä tapahtuu samoin kuin nimeäisi taulukon sarakkeet.

Kun määrittely on valmis, ladataan sovellus mittasakseen. Seuraavaksi suoritetaan mittaus/tiedonkeruu ja siirretään tiedot PC:lle Creatoriin, joka tekee automaattisesti määritellyn muotoisen Excel-taulukon ja tekstitiedoston tallennusta ja tulostusta varten.

  • BT Caliper yhdessä Creator Pron kanssa mahdollistaa edullisen ja joustavan tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmän. BT Caliper on varustettu Bluetooth- liitännällä, jolloin se voidaan kytkeä useisiin liittännäisvarusteisiin.