Harvesterikalibrointi ja -kontrolli

Masser Oy on tuottanut harvesterikontrolliin ja -kalibrointiin mittalaitteita sekä ohjelmistoja siitä lähtien kun monitoimikoneet alkoivat mitata kaupallisia kuutioita. Tänä päivänä mittasaksien ohjelmistot perustuvat StanForD:n mukaisiin tiedostomäärittelyihin. Masser tarjoaa myös tuen uudelle StanForD2010-standardin mukaiselle HQC-tiedonsiirrolle.

Masser -mittasakset voi löytää useimpien harvestereiden hyteistä harvesterivalmistajien omina malleina. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetty helposti opittava käyttöliittymä on vuosien saatossa saanut laajan käyttäjäkunnan. Elektroniikan luotettavuus, tarkkuus ja mittausergonomia ovat Masser-mittasaksien tunnusmerkkejä.

Harvesterin hakkuupään kalibrointi -dokumentti

Masser HCL software datasheet