Inventointi

Masser tarjoaa laajan laite- ja sovellusvalikoiman inventointiin. Inventointijärjestelmä voi perustua otantaan, totaalimittaukseen tai vain pohjapinta-alan mittaukseen. Kerättävät ja mittaustiedot voivat olla pelkästään läpimittasarja tai vaikkapa koko valtakunnallisen inventoinnin data.

Uusi laserkeilaukseen perustuva inventointi tai metsäsuunnitelman teko vaatii tarkan ja luotettavan puustotietojen mittausmenetelmän. Masser Sonar on kehitetty erityisesti täyttämään tämän tarpeen. Masser Sonar on laite, jossa on yhdistettynä kaikki tarvittavat mittausanturit ja riittävä tiedonkeruukapasiteetti.

Forest inventory | Masser